Canalitzacions, sanejament d’aigua i manteniment urbà

Lampisteria Salvador disposa d’una maquinaria especialitzada i d’un equip humà qualificat que s’encarrega del manteniment de la xarxa publica de l’abastament d’aigua.

Realitzem tot tipus d’obres com:

Construcció de xarxes

Escomeses

Obertura de rases

Pavimentació del traçat de les canalitzacions

També realitzem treballs de manteniment i reparació de la via publica en general, com:

Reparació d’embornals

Tapes de clavegueram

Enfonsaments de vial

Reparacions en asfalt

Localització d’embussaments en sanejament i coordinacions de neteja

Voreres i reparació adoquins

I altres obres similars...

Demana informació sense compromís

Privacidad