Acreditacions

Lampisteria Salvador disposa d’una amplia plantilla tècnica, especialitzada en funció del tipus d’obra a realitzar. L’empresa disposa de carnets professionals, expedits per la Delegació d’Indústria, per a realitzar instal·lacions de:

Instal·lador elèctric (B.T. – Categoria Especialista)

Instal·lador d’aigua

Instal·lador de gas (IG-A)

Instal·lador-mantenidor de calefacció i ACS

Instal·lador-mantenidor de climatització

Instal·lador d’instal·lacions petrolíferes (IP-1)

Instal·lador de sistemes de canonades plàstiques AseTUB (associació espanyola de fabricants de tubs i accessoris plàstics).

Demana informació sense compromís

Privacidad

També disposa de certificacions per l’execució d’obra pública, expedida pel ministeri d’economia i Hisenda següents:
GRUPSUBGRUPCATEGORIA
E01D
E04D
E05D
E07D
G06C
I01C
I06E
I08A
I09E
J02D
J04D
J05B
O03D