Obres Realitzades

Lampisteria Salvador ha realitzat en aquest ultims anys una gran varietat d’obres, entre d’elles es poden destacar:

Construccions F.Munne S.A.

CEIP Sant Jordi, Subirats
CEIP Arjau, Vilanova i la Geltrú
Cristofor Mestre, Vilafranca
Pau boada, Vilafranca
Consultori Lavern

Realització d’instal.lacions electriques, aigua, comunicacions, energia solar.

Casa Ametller

Instal·lació electrica, aigua i comunicacions en nau distribució
Instal·lació electrica i aigua en 15 botigues.

Celograficas Gerosa

Nova instal.lació electrica en Gerosa-1, incloent quadres i subquadres de distribució (1250Kw).
Conexió amb canal electrificada des de E.T fins a quadre general de distribució.
Nova instal.lació en zona Clasificada EX. Instal.lació de xarxa de terres equipotencial.
Nova instal.lació electrica en Gerosa-2, incloent quadres i subquadres de distribució (300Kw).
Nova instal.lació electrica en Gerosa-2, sala blanca, incloent maniobres de ventilació i conexió a la E.T.
Manteniment industrial, automatització.

ITSA

Instal·lacions d’ampliació i reforma de la industria, incloent modificació en els quadres generals de distribució, conexionat a la E.T. i modificació de les linies de conexionat de les premses.

Instal·lació de sistemes d’alarma contraincendis.

Hotels del Penedes

Reforma complerta de l’hotel, incloent baixa tensió, aigua, gas, contraincendis, detecció automàtica i comunicacions.
Instal·lació de grup Electramolins subministre Emergència

Ajuntament les Cabanyes

Realització d’un pla parcial de renovació de l’enllumenat public de Les Cabanyes, incloent quadres de control i regulació.

Cades

Instal·lacions d’ampliació i reforma de la industria, incloent conexions equipotencials i modificacions dels embarrats generals de distribució de la industria.

Ajuntament de Sant Cugat

Realització de renovació parcial de l’enllumenat public de Sant Cugat, incloent quadres de control i regulació.
Manteniment de l’enllumenat de Sant Cugat.

Espai Salut Vilafranca SL

Instal·lacions electriques, aigua, energia solar, gas per a gimnas.

Camp Joliu

 • Edifici de construcció nova: Instal·lacions d’aigua, electricitat, ventilació, calefacció, telecomunicacions, contra incendis i sanejament. 
 • Ampliació del edifici existent amb 5 aules mes: instal·lació de calefacció i aigua calenta sanitària
 • Reforma i ampliació de les dutxes dels vestuaris

Bodegues Vallformosa

 • Instal·lació aigua calenta amb plaques solars pels vestuaris 
 • Instal·lació elèctrica, aire condicionat i aigua pel menjador i cuina del personal 
 • Instal·lació elèctrica, aire condicionat i aigua del laboratori
 • Instal·lació elèctrica i aigua pel taller

Aigües de Vilafranca

 • Manteniment de la xarxa d’aigües del Municipi de Vilafranca del Penedès, Les cabanyes, Santa Margarida i els Monjos i la Granada
 • Manteniment dels pous,  dipòsits i control del cloro
 • Instal·lació i renovacions de xarxes  amb canonada de fundició o polipropilè
 •  Connexió  de  les  xarxes de clavegueram dels habitatges a la canonada general
 • Renovació de xarxes de clavegueram amb canonades de polipropilè

Torrallardona

 • Taller mecànic: Instal·lació d’aigua, electricitat, telecomunicacions, climatització i aire comprimit en nau situada al polígon industrial de Sant Pere Molanta (Barcelona)

Embotits Bundó

 • Instal·lacions elèctriques, grup electrogen i quadres de commutació per a industria 500Kva.

Inzolia, vineteria

 • Instal·lacions elèctriques i aigua en nau de Sant Pere Molanta (Barcelona)

Forn Rius

 • Forn de pa i degustació: Instal·lació electricitat, aigua i telecomunicacions